بیمارستان امام علی (ع) سرایان

بیمارستان امام علی (ع) سرایان

جوانی جمعیت

جوانی جمعیت

جوانی جمعیت

اخبار

1403/02/29 برگزاری کارگاه

برگزاری کارگاه"آشنایی با رفتارهای سازمانی در محیط های شغلی

برگزاری کارگاه"آشنایی با رفتارهای سازمانی در محیط های شغلی

1403/02/29 اعلام اسامی برترین های  مسابقه نقاشی با موضوع بهداشت دست

اعلام اسامی برترین های مسابقه نقاشی با موضوع بهداشت دست

اعلام اسامی برترین های مسابقه نقاشی با موضوع بهداشت دست

1403/02/26 ❇️برگزاری جلسه آموزشی با موضوع سقط و عوارض آن

❇️برگزاری جلسه آموزشی با موضوع سقط و عوارض آن

❇️برگزاری جلسه آموزشی با موضوع سقط و عوارض آن

1403/02/26 برگزاری مراسم پرفیض قرائت زیارت عاشورا به یادبود همکار فقیدمان «مرحومه مرضیه سمیعیان

برگزاری مراسم پرفیض قرائت زیارت عاشورا به یادبود همکار فقیدمان «مرحومه مرضیه سمیعیان

برگزاری مراسم پرفیض قرائت زیارت عاشورا به یادبود همکار فقیدمان «مرحومه مرضیه سمیعیان